Personalisering och effektiv informationsdelning i fokus med introduktionen av inRiver 5

13 September 2012 lanseras inRiver 5, den senast versionen av inRivers PIM-mjukvara. Implementeringen är enklare och snabbare och gränssnittet har uppdaterats för att skapa ett smidigare arbetsflöde för användarna.

 
inRiver V

Idag lanseras inRiver 5, den senast versionen av inRivers PIM-mjukvara. Implementeringen är enklare och snabbare och gränssnittet har uppdaterats för att skapa ett smidigare arbetsflöde för användarna. Fokus i inRiver 5 är främst personalisering och effektiv informationsdelning inom och utom företag för att skapa ett attraktivt produkterbjudande. inRiver 5 har utvecklats med hjälp av återkoppling från kunder och partners och är väl anpassad efter marknadens nuvarande och framtida behov.

inRiver utvecklar sitt erbjudande och lanserar nu inRiver 5, den senaste versionen av företagets mjukvara för produktinformationshantering(PIM). Utvecklingen har pågått under de senaste två åren och baserat på insikter från både kunder, partners och marknad har inRiver skapat en ännu effektivare mjukvara för att skapa, planera och lansera produkterbjudande. InRiver 5 är baserad på den senaste teknologin från Microsoft.

– Med inRiver 5 uppdaterar vi en redan unik och framgångsrik mjukvara och bidrar till ännu större  kundnytta. Tack vare våra insikter om marknaden och vårt samarbete med andra bolag som är ledande inom sina teknikområden har vi förädlat vår produkt ytterligare. Den lever nu i ännu större utsträckning upp till våra kunders nuvarande och framtida behov av att snabbt hantera och marknadsföra sina produkter i alla sina marknadskanaler, säger Niclas Mollin, VD, inRiver.

Precis som med tidigare versioner underlättar inRiver 5 hanteringen och distribution av produktinformation i flera kanaler, s.k. Cross Channel Commerce. ”Time to market” reduceras kraftigt vilket är en viktig konkurrensfaktor för bolag på handelsmarknaden.

I inRiver 5 ligger personalisering och effektiv informationsdelning i fokus. Som en del i detta lanseras inRiver Connect, vilket syftar till att öka möjligheten för inRivers partners att i en kontrollerad miljö leverera kundunika applikationer på inRivers plattform. Att fler partners på ett säkert sätt kan leverera unika lösningar, baserat på den produktinformation som idag hanteras i inRiver 5, ger ännu mer dynamik för inRivers kunder.

– Just inRiver Connect är en viktig del gällande produktinformationshantering, särskilt för Cross Channel Commerce. Jag är övertygad om att kunder som investerar i en plattform vill att den lever och är dynamisk så att de enkelt kan få all funktionalitet som de efterfrågar. Detta måste på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna levereras av tredje part, det vill säga inRivers partners. Det är därför inRiver Connect fyller en så viktig funktion säger Jimmy Ekbäck , CTO på inRiver.

inRiver 5 innehåller dessutom ett kraftigt utbyggt stöd för hantering av media så som bilder, video, ljud och andra filer. Denna lösning är jämförbar med flertalet speciallösningar för Digital Asset Management (DAM) som finns på marknaden idag. Version 5 av inRivers mjukvara är även enklare, snabbare och mer kostnadseffektiv att implementera både som en molntjänst eller hos kund. Detta skapar förutsättningar för fler företag att använda sig av inRiver, oavsett storlek och ambition. 

inRiver 5 är från och med den 13 september 2012 tillgänglig på alla inRivers marknader. Lanseringen sker i samband med inRivers kund- och partnerdagar i Stockholm.