inRiver förstärker styrelsen och genomför nyemission för internationell expansion

inRiver har säkerställt kapital på 10 Mkr för sin marknadssatsning i Europa och USA.

 inRiver

Det Malmö-baserade IT-företaget inRiver förstärker sin styrelse med Sven-Olof Kulldorff, tidigare inköpsdirektör för IKEA och chef för IKEA i Holland, Mikael Johnsson, tidigare vice VD för Investor Growth Capital och Troels Moe, VD för PocketMobile i Danmark och tidigare försäljningsdirektör för mjukvaruföretaget Sitecore i Danmark. Samtidigt har bolaget säkerställt kapital på 10 Mkr för sin marknadssatsning i Europa och USA

‐ Sven-Olof Kulldorff, Mikael Johnsson och Troels Moe kommer att tillföra värdefull kompetens och erfarenhet från såväl detaljhandeln som IT-branschen, vilket kommer att vara till stor hjälp för vår expansion, inte minst internationellt, säger Roland Persson, styrelseordförande för inRiver.

– inRiver etablerade sig i Norden enligt vår strategi och är nu i samma utvecklingsfas som QlikTech var i när jag satt i deras styrelse. Företaget har en stor potential att växa precis som QlikTech, säger Roland Persson.

Sven-Olof Kulldorff är idag styrelseproffs och sitter bland annat i styrelsen för Rusta. Han var tidigare inköpsdirektör för IKEA och chef för IKEA verksamhet i Holland. Sven-Olof Kulldorff blir också delägare i inRiver.

‐ Min erfarenhet från att ha arbetat på kundsidan är att man vill ha best-of-breed lösningar för mjukvaror som är snabba att genomföra men även lätta att anpassa när verksamheterna förändras. Detta i samband med att inRiver har en stor expansionsmöjlighet gjorde att jag ville investera i bolaget och ta en aktiv roll i styrelsen, säger Sven-Olof Kulldorff.

Mikael Johnsson sitter i styrelsen för sökannonseringsföretaget Keybroker och Fameads, som erbjuder marknadsföringstjänster på Internet. Han var tidigare under elva år investeringsansvarig för TMT-sektorn (Teknologi, Media och Telekommunikation) hos Investor Growth Capital (IGC) där han var med och genomförde ett 30-tal företagsaffärer och satt i styrelsen för sju av IGC:s innehav. Troels Moe var tidigare med att bygga upp programvaruföretaget Sitecore internationellt som har fokus på CMS (Content Management System). Han var också försäljningsansvarig för IT-företagen Swirlnet och Mondo. Senast var han VD för PocketMobile i Danmark, som fokuserar på mobila företagslösningar.

Kapitalanskaffningen på 10 Mkr ska främst användas för etablering på utvalda marknader i Europa, till att börja med i Holland och Storbritannien samt USA.

‐ Vi ser att både Holland, Storbritannien och USA är mogna marknader med en stark tillväxt inom e-handel, och blir därför naturliga förstahandsval för oss där vår cross-channel programprodukt (hantering av produktinformation i alla säljkanaler) stödjer och förstärker denna utveckling, säger Niclas Mollin, VD för inRiver.