NOBB Konferansen

NOBBDate: Thursday, October 18-19, 2018
Time: 9:00 AM – 18:00 PM CEST
Location: Oslo
, Norway

Byggenæringen er opptatt av standardisering og bærekraft. Strukturerte produktdata direkte fra kilden i henhold til felles standarder er helt nødvendig for at byggenæringens aktører skal kunne bruke dataene i sitt arbeide med å forbli konkurransedyktig, og evne å levere på globale ønsker om mer bærekraft.

Hvorfor er dette relevant for produsenter, handelen, byggherre, entreprenøren, arkitekter – hele verdikjeden? Løsningen ligger i at all informasjon knyttes til det enkelte produkt gjennom produktdataene. Det er først når alle aktører tar i bruk en felles plattform av standardiserte produktdata vi får til fri flyt av informasjon gjennom verdikjeden.

Produktdataene setter premissene for innkjøp og bruk i ulike byggeprosesser, og effekten av bruk defineres dermed gjennom hvor godt produsentene faktisk dokumentere sine varer. Hvis man ikke prioriterer vedlikehold av produktinformasjonen og følger utviklingen risikerer man å miste konkurransekraft.

Årets konferanse tar tak i behovene i verdikjeden med Norsk Byggevarebase som kilde til produktdata gjennom inspirerende foredrag fra ulike brukergrupper i byggenæringen.