Abkati

Sedan starten 1929 har ABKATI strävat efter att inte bara möta sina kunders behov utan också att överträffa deras förväntningar. Tack vare denna inställning har vi idag en marknadsledande position inom tillbehörsbranschen för tunga fordon. Vi arbetar primärt mot återförsäljare och påbyggare.